bane
bøger

 

Nyheder

Katalog

Om forlaget

Presse-
meddelelser

Kontakt

Forside

 

Af bane bøgers udgivelser kan man stadig få følgende:
Ved klik på bogtitlen kan du læse mere om bogen på Jernbanebøgers hjemmeside, 
hvor du også har mulighed for at bestille bogen.
Nyheder
Det’ en tysker! - DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver under og efter anden verdenskrig

Nyttige mennsker - og andre reportager fra stats-og privatbanerne 1887-1966

Jernbaner i almindelighed
De blå tog 

Det sidste tog (nattoget)
Udsolgt fra forlaget 

Flere forsvundne stationer
Udsolgt fra forlaget 

Forsvundne stationer
Udsolgt fra forlaget 

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen

Hilsen fra Jernbanen - Postkortmotiver

Internationale tog via Gedser

Internationale tog via Jylland

Roer på skinner
Udsolgt fra forlaget 

Signaler og sikkerhedssystemer 

Til vejrs over banerne - luftfotos 1919-1939  

Jernbaner vest for Storebælt
Danmarks smukkeste jernbane 
- Bryrupbanen 1899-1968
Udsolgt fra forlaget

De tog vestpå - Horsens Vestbaner 1929-1962  

Kampen om Himmerlandsbanerne 

Nordvestfyenske Jernbane, OMB

PERLE - toget til Paradis og Sibirien    

Svendborg-Nyborg Banen

Aarhus-Randers elektriske jernbane
Udsolgt fra forlaget 

Jernbaner øst for Storebælt
Byens baner - Jernbanen i København 150 år

Jernbanen ved Vordingborg og Storstrømmen

Med Damptog til Dyrehaven

S-banen 1934-2009       

Vestegnen og jernbanen 150 år        

Vi mødes under uret
Udsolgt fra forlaget 

Rullende materiel  
Det’ en tysker! - DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver under og efter anden verdenskrig

Danske personvogne

Danske kongevogne        

Danske Privatbaners Motormateriel 1921-2001        

De blå tog 

DSB Driftsmateriellet 1933, genoptryk (DRM 33)
Udsolgt fra forlaget  

IC3 - Det sidste danske togdesign

MotorMateriel 4.2
Letbyggede motortog fra Uerdingen/Duewag

MotorMateriel 6, Danske fabrikker før 1932

MotorMateriel 7, Frichs og Scandia 1932-78

MotorMateriel 8, tyske fabrikker efter 1945         

Odin - Danmarks første damplokomotiv og det placering i teknologihistorien

Rystevogne, DSBs to- og treakslede personvogne

Sydfyenske Jernbaners rullende materiel

Reportager
- en bogserie med levende beretninger fra jernbanen

Nyttige mennsker - og andre reportager fra stats-og privatbanerne 1887-1966

På nattog med de sorte mænd  - DSB 1936-1961      

Tog mod Gedser Perron 1! - DSB 1938-1961          

Strejftog  
- en bogserie med jernbanefotografers egne billeder

Der var engang... (Strejftog IX)

Frost på sporet (Strejftog VI)

Gennem Danmark med Dancker (Strejftog VII)

Mennesker og maskiner (Strejftog VIII)

Jernbaneliv
- en bogserie med jernbanefolks erindringer

Fra portør til stationsleder (Jernbaneliv VIII)

Minder fra jernbanernes guldalder (Jernbaneliv V)

S.B.V. Dyhrs erindringer (Jernbaneliv VI)

Ved banen 1970-1986 (Jernbaneliv VII)

Jernbanehistorisk årbog
- har i årene 1989-2013 kigget 25-50-75-100 
og
125 år tilbage på jernbanehistorien

Jernbanehistorisk årbog '13

Se oversigt over alle årbøgerne og deres indhold