bane
bøger

 

Nyheder

Katalog

Om forlaget

Presse-
meddelelser

Kontakt

Forside

 

 

Nyheder:

Den næste bog fra Banebøger påregnes udgivet 
i februar 2018: 

Det’ en tysker
- DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver under og efter anden verdenskrig

Af Steffen Dresler
84 sider i format 23 x 24,5 cm, stift bind. Ca. 120 illustrationer og HO-tegninger-
Udkommer februar 2018. Vejledende salgspris kr. 268,-

Bogen handler primært om DSBs anvendelse af lokomotiver tilhørende De tyske Rigsbaner (Deutsche Reichbahn Gesellschaft) under besættelsen samt erhvervelsen af tysk jernbanemateriel efter krigen. Titlen ”Det’ en tysker!” spejler de modsatrettede følelser, der prægede forholdet til begge dele. Udtrykket blev under og i de første år efter besættelsen anvendt om noget uønsket, som man ikke kunne undgå – noget som man skulle være ekstra påpasselig med at have med at gøre. I en del tilfælde er der tale om forhold, der hidtil især i jernbanelitteraturen har været fortolket ”temmelig frit”. 
  
Bogen er opdelt i 5 hovedkapitler. Det første omhandler de tyske lokomotiver, der blev lejet af DSB under den 2. verdenskrig; et emne som hidtil har været meget lidt behandlet. Måske fordi der kun sporadisk er bevarede kildemateriale, og fordi lejemålene ikke kunne forbindes med noget krigsvigtigt eller andet spektakulært. 
  
Kapitlerne 2, 3 og 4 omhandler den første tid efter den tyske kapitulation samt Statsbanernes erhvervelse af tidligere tysk ejendom – hhv. lokomotiver, rangertraktorer og vogne. Bogen gør – på baggrund af omfattende kildestudier – op med en del udbredte misforståelser, f.eks at DSB blot ”overtog” de tyske maskiner som en slag krigsbytte. 
  
I kapitel 5 skildres baggrunden for at der i 1951 indkøbtes 12 store, tidligere tyske godstogslokomotiver bygget i Belgien under krigen, hjemtagelsen af dem og klargøringen af ti af dem som DSB litra N. De forudgående overvejelser samt de mange administrative- og økonomiske tiltag har ikke tidligere været behandlet så udtømmende i dansk jernbanelitteratur. Desuden vises – mere tydeligt end før – hvor forskellige lokomotiverne egentligt var, da de efter en hurtig klargøring  blev sat i drift ved DSB. 
  
Sidst i bogen finders tre tillæg. De omhandler at den tyske værnemagt i 1945 måtte leje DSB lokomotiver til brug som ”varmemaskiner”, at DSB erhvervede et saboteret tysk godstogslokomotiv BR 57, samt hvordan et tidligere tjekkoslovakisk damplokomotiv endte som varmemaskine for DSB i Korsør.
  
Med denne bog foreligger den første samlede skildring af alt det kørende, tidligere tyske jernbanemateriel, som DSB erhvervede efter krigen.  

Seneste nyheder

Nyttige mennesker - og andre reportager fra stats- og privatbanerne 1887-1966


 

 

Odin - Danmarks første lokomotiv og dets placering i teknologihistorien


 


Sydfyenske Jernbaners rullende materiel