bane
bøger

 

Nyheder

Katalog

Om forlaget

Presse-
meddelelser

Kontakt

Forside

 

 

Nyheder:

Den næste bog fra Banebøger påregnes udgivet i februar/marts 2018: 

Det’ en tysker
- DSBs anvendelse af tysk konstruerede lokomotiver under og efter anden verdenskrig

Af Steffen Dresler
Ca. 84 sider i format 23 x 24,5 cm, stift bind. Ca, 100 illustrationer og HO-tegninger.
Udkommer februar/marts 2018. Pris ca. kr. 268,-

„Det’ en tysker!“ Sådan var der mange der sagde under besættelsen og de nærmeste år derefter. Det blev brugt om noget uønsket og ildeset, om end nødvendigt.

Bogen omhandler de oprindeligt tysk ejede lokomotiver, der under 2. verdenskrig lejedes af DSB, samt det tyske materiel som i årene efter krigen på forskellig vis blev overtaget af DSB - damplokomotiver litra T og N, samt nogle traktorer og vogne.

Bogen gør - på baggrund af omfattende kildestudier - op med en del udbredte misforståelser, ikke mindst omkring vilkårene for DSBs overtagelser af materiellet.
 

Seneste nyheder

Nyttige mennesker - og andre reportager fra stats- og privatbanerne 1887-1966


 

 

Odin - Danmarks første lokomotiv og dets placering i teknologihistorien


 


Sydfyenske Jernbaners rullende materiel